image
ขาย
฿96,072,000
area พื้นที่ : 30 ไร่ 9 ตร.ว.
image
ขาย
฿40,500,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 10
area พื้นที่ : 15 ไร่
image
ขาย
฿105,000,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 6
area พื้นที่ : 35 ไร่
image
ขาย
฿203,000,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 9
area พื้นที่ : 29 ไร่
image
ขาย
฿957,000,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 14
area พื้นที่ : 6 ไร่ 1 งาน 52 ตร.ว.
image
ขาย
฿55,000,000
area พื้นที่ : 15 ไร่ 3 งาน 59 ตร.ว.
image
ขาย
฿45,000,000
pin ศรีราชา แหลมฉบัง บ้านบึง
view 9
area พื้นที่ : 15 ไร่
image
ขาย
฿50,378,500
area พื้นที่ : 13 ไร่ 1 งาน 3 ตร.ว.
image
ขาย
฿22,087,500
pin โคราช เขาใหญ่ ปากช่อง
view 13
area พื้นที่ : 8 ไร่ 3 งาน 34 ตร.ว.
image
ขาย
฿398,400,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 13
area พื้นที่ : 3 ไร่ 1 งาน 28 ตร.ว.
image
ขาย
฿250,000,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 13
area พื้นที่ : 10 ไร่ 25 ตร.ว.
image
ขาย
฿135,187,500
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 15
area พื้นที่ : 9 ไร่ 5 ตร.ว.
image
ขาย
฿291,000,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 14
area พื้นที่ : 4 ไร่ 3 งาน 40 ตร.ว.
image
ขาย
฿6,900,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 17
area พื้นที่ : 1 ไร่
image
ขาย
฿357,000,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 15
area พื้นที่ : 60 ไร่
image
ขาย
฿174,750,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 18
area พื้นที่ : 14 ไร่ 2 งาน 25 ตร.ว.